Med anledning av de ökade kraven på säkerhet vid arbete på väg, har Trafikverket formulerat en rad kompetenskrav som måste uppfyllas av all personal som ansvarar för eller utför arbete inom vissa specifika roller. Dessa kompetenskrav är minimikrav, vilket innebär att en del individer kan behöva ha högre kompetens än vad kraven beskriver. Målet är att säkerställa att ingen utför arbete utan den säkerhetskompetens som krävs.
För att styrka att de grundläggande kompetenskraven enligt steg 1.1, 1.2, samt kompetenskrav för Vakt & Lots enligt steg 1.3 är uppfyllda, måste Trafikverkets kontrakterade leverantör kunna visa upp personliga kompetensintyg. Dessa intyg kan vara utbildningsbevis, referensuppdrag, handledarutlåtanden eller intyg om arbetslivserfarenhet inom området. Det är viktigt att dessa intyg finns samlade i varje individs personalakt.
Trafikverket har identifierat vissa arbetsuppgifter och roller som är av särskild vikt för att uppnå en god och säker arbetsmiljö för vägarbetare och trafikanter. Dessa arbetsuppgifter och roller har därför högre krav på kompetens, och personer som utför dessa uppgifter och roller måste, förutom att uppfylla de grundläggande kompetenskraven, även genomföra certifieringsprov med godkänt resultat. Kompetenskrav enligt Steg 2.1, 2.2, 2.3 samt 3.0 omfattas av denna regel. Certifieringsprov som har godkänts lagras i ID06 kompetensdatabas och är giltiga i 4 år.
För att kunna boka prov måste personens ID06-kort vara korrekt registrerat. Godkända certifieringsprov är ett viktigt verktyg för att säkerställa att alla individer som utför arbete på väg har den kompetens och kunskap som krävs för att arbeta säkert och effektivt.
På APV Utbildarna har vi ett brett utbud av kurser som täcker de krav som ställs av Trafikverket, inklusive förberedande kurser inför certifieringsprov. Alla våra kurser är webbaserade och kan genomföras när det passar dig bäst, utan krav på resor eller närvaro vid lärarledda utbildningar på plats. Dessutom erbjuder vi en prisgaranti på lägsta pris, och du kan även registrera din kompetens via oss på ID06 helt gratis. Våra kurser håller hög kvalitet och är utformade för att ge dig all den kunskap och de kompetenser du behöver för att möta Trafikverkets krav. Besök oss på APV Utbildarna för mer information och för att boka din kurs idag.