Kanske tycket du att det är lite opassande och tråkigt med ett skåp i trä med lackad vit eller svart yta. Ja, dessa typer av vitrinskåp är vanliga och sticker ej ut nämnvärt. Att fundera och planera hur man på bästa sätt tar hand om sin samling av modellbilar och modelltåg samt matchar så dessa blir ett med skåpet de skall förvaras i. En gedigen samling av modellbilar och modelltåg behöver sin rätta plats att förvaras och visas upp i. Kanske är samlingen viktigt för dig och den skänker glädje varje dag när du slänger en blick på bilarna och tågen.

Vitrinskåp för modellbilar och modelltåg, industristil passar det?
Ibland kan det vara svårt att finna rätt sorts vitrinskåp till de saker man vill ha synliga och kunna se dagligen. Om du är samlare av exempelvis modellbilar och modelltåg så kanske du vill ha en lite tuffare stil på vitrinskåpet som matchar sakerna som skall synas. Vitrinskåp i industriell stil tillverkat i metall med hyllplan i plåt och glas i dörrar och sidor på skåpet kanske kan ge den speciella lite tuffare stilen du är ute som matchar bilar och modelltåg.

Vitrinskåp som ljuskälla i rummet.
Att montera in led belysning i vitrinskåpet är ofta mycket effektfullt för att exponera och visa upp de saker du vill ha synliga i vitrinskåpet. I ett plåtskåp i industriell stil behöver du montera lampor under varje hyllplan för att få belysning på samtliga nivåer i skåpet. Under de mörka timmarna blir hela vitrinskåpet då det är tänt en fin ljuskälla som inte bara exponerar och visar upp bilarna och tågen utan skåpet ger också ett fint ljussken till rummet.

Välja enkel eller dubbelskåp till modellbilar och tåg, vad är bäst?
Fundera på hur ditt behov ser ut av förvaring och exponering samt utrymmet i hemmet och det rum vitrinskåpen skall stå i. Två smalare enkelskåp med en dörr kan vara lättare att placera jämfört med ett större dubbelskåp med två dörrar. Vid ommöblering kan också två mindre skåp ge större flexibilitet jämfört med ett större dubbelvitrinskåp. Fördel med metallskåp tillverkat i järn och plåt är att hyllplanen i plåt är svetsade i metallstommen och klarar mycket hög belastning jämfört med vitrinskåp i trä eller mdf. Lägre vitrinskåp och skänkar i industriell stil kan också vara mycket effektfulla att ställa och exponera saker ovanpå toppskivan. En sista lite rolig tanke är att om man tröttnar på samlande av modellbilar och tåg så kan industriella vitrinskåp i metall faktiskt användas som växthus utomhus för odling av exempelvis kryddväxter.